To use GoCenter:
export GOPROXY=https://gocenter.io

github.com/e-gov/TARAMock

TARA-Mock on teenus, mis teeb TARA autentimise suvalise testkasutajaga, kui vaja, siis ka inimese sekkumiseta.
September 3rd 2020
Last Modified
2
Stars
MIT
License
3
Downloads
Versions (0)
Loading...